Az NGKSZKI.HU TOP 10 híre

Összes hír megjelenítése...

Esti ingyenes keresztféléves képzéseink
Határidő: 2018-02-28, 12:00
Felnőttoktatás
2018 februári indulással az alábbi 2 képzés indul intézményünkben:

- vállalkozási mérlegképes könyvelő (tájékoztató, jelentkezési lap)
- logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (tájékoztató, jelentkezési lap)

Online jelentkezésért kattintson ide!Képzéseink ingyenesek!

Noszlopy-bál
Határidő: 2018-02-23, 19:00
Egyéb

PÓTFELVÉTELI
2018-01-22, 08:30
Értesítjük mindazon nyolcadik osztályos tanulókat, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni a január 20-i központi írásbeli felvételi vizsgán, hogy a PÓTFELVÉTELIT január 25-én, 14.00 órakor tartjuk.

Tájékoztatás észrevételek megtételéről
2018-01-19, 09:07
Felvételi
Tájékoztatás a központi írásbeli vizsga értékelésére vonatkozó észrevételek megtételének szabályiról
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 36. § (3)-(7) bekezdés alapján)

• Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
• A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
• Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
• Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.
• A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Középfokú felvételi
2018-01-04, 13:36
Kedves leendő Diákjaink!
Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a középfokú felvételi írásbeli magyar és matematika tantárgyból 2018. január 20-án, szombaton 10.00 órakor kezdődik. Kérjük, hogy legalább a kezdés előtt 20 perccel jelenjenek meg a tanulók, diákigazolványt vagy személyi igazolványt hozzanak magukkal. Tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt és szögmérőt használhatnak a feladatok megoldása során.
Az írásbeli dolgozatokat 2018. január 25-én tekinthetik meg az iskola titkárságán 8.00 és 16.00 óra között.
Sok sikert kívánunk mindenkinek!

Állásajánlat
2017-12-30, 12:00
Egyéb
Az iskolánkban az alábbi álláshelyekre várjuk a jelentkezőket:

Informatika tanár

Közgazdász tanár

Kellemes ünnepeket!
2017-12-24, 00:00
Egyéb

2017-12-12, 15:11

Diákjaink december 5-en a SINOSZ Somogy megyei szervezet együttműködésével előadták a Kiskarácsony, nagykarácsony cimű dalt jelnyelven a Kossuth téren a Pajta Színházban a kaposvári Adventi napok részeként. Egy élmény volt! - mesélik diákjaink.Szakképzési hét volt iskolánkban
2017-12-11, 15:20

A Szakképzés Európai Hete címen Brüsszelből indult útjára az a kezdeményezés, amihez második alkalommal csatlakozott a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma.
2017. november 22-én kora délután került sor első ízben, hagyományteremtő céllal az intézményünkbe járt, karriert befutott interjúalanyaink életpályájának bemutatására. Elsőként Nichter Beátától, a Somogy Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Számviteli Főosztályának főosztályvezető-helyettesétől érdeklődhették meg diákjaink, hogy „Mit ér a „Közgazos” végzettség?”.
November 23-án „Túl a játék határain” programunk keretein belül a város iskolásainak mutattuk be oktatott szakmáinkat. Játékos marketinges feladatok útján és interaktív játékokkal ismerkedtek a résztvevők a logisztikai szakiránnyal, valamint a közgazdaság ágazat szakmáival. Természetesen a népszerű LEGO robot bemutató és a Micro:bit programozás sem maradhatott el. A látogatók megismerkedhettek az irodai tevékenység és a gyorsírás gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel is.
Közel száz fő nyitott Ügyfélkaput a helyszínre kitelepült Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak közreműködésével. A NAV sokoldalúságát külön teremben mutatták be a Hivatal munkatársai. Öt csoport kapott korrekt felvilágosítást a diákmunkáról, a webes vásárlások szabályairól itthon és külföldön egyaránt.
Szakmák hete 2017
2017-11-23, 09:00
Egyéb

Összes hír megjelenítése...
A weboldalt készítette: Teveli Róbert | Web Template created using Cool Template